Darmowa dostawa od 199 zł !

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu www.swiatbobasa.pl

(„Sklep”)
Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się
komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są
wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem
RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)
Karol Jędrzejek, Anna Jędrzejek przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą F.H.U. Karole s.c. Karol Jędrzejek, Anna Jędrzeje, wpisany do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP
8681900558 , nr REGON 120738773 , Brzeska 22, 32-765 Rzezawa.
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz
poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z
funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).


Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
• Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
• Realizacja Twoich zamówień
• Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
Podstawa przetwarzania:
• Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej
zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO)
• Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
• Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie,
zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu
bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
• Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach
analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
• Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6
ust. 1 lit. f RODO)
Podanie danych:
• Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
• brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
• brak możliwości korzystania z usług Sklepu
• brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
Możliwość cofnięcia zgody:
• w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z
prawem.


OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu
podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
• przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania
Twoich danych
• ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
• cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
• zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w
przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes
administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z
właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą
certyfikatu SSL.


TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
• dostępu do Twoich danych osobowych,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• żądania przeniesienia danych do innego administratora,
A także:
• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
• z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez
administratora),
• jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę
do organu nadzorczego.


CIASTECZKA
Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).
Pliki te:
• są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
• umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
• nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
• usunąć pliki cookies
• blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości
W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
• zapamiętywania informacji o Twojej sesji
• statystycznym
• marketingowym
• udostępniania funkcji Sklepu
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej
przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten
temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie
wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której
używasz:
• Firefox
• Chrome
• Safari
• Internet Explorer / Microsoft Edge
Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.


USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane.
Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
• dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
• podmiot realizujący dostawę towarów
• hurtownia
• dostawca płatności
• biuro księgowe
• osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające
naszą bieżącą działalność
• dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np.
oprogramowanie księgowe)
• odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do
udostępnienia im danych


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail:
biuro@swiat-bobasa.pl